Wendes Ridande Batteri

verkar för att bevara traditionerna efter det hästdragna artilleriet.
Ordförande är Jan Börjesson, 0736-254474, jan.g.borjesson@icloud.com
Batterichef är Åke Larsson, 0706-868163, ake.npk@gmail.com

Välkommen till Wendes Ridande Batteri

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av att bevara det militärhistoriska arvet efter det hästdragna artilleriet och att arrangera Hubertusjakt enligt gamla traditioner på Rinkabyfältet.

 

Bli medlem du också!
Läs mer

Aktuellt:

Styrelsemöte måndagen den 24 februari kl. 19:00.
 Välkomna
Wendes Ridande Batteri