Kalendarium.

Träningar
- Första träningen för året äger rum i N. Åsum söndagen den 17 april kl. 16:00. Alla är välkommna med eller utan hästar.
- Andra träningen i N. Åsum onsdagen den 20 april kl. 18:00. alla välkommna.
- Tredje träningen för året i N. Åsum onsdagen den 27 april kl. 18:00. alla hjärtligt välkommna.
- Fjärde träningen i N. Åsum onsdagen den 11 maj kl. 18:00. Alla hjärtligt välkommna.
-Femte träningen i N. Åsum onsdagen den 1 juni kl. 18:00. Alla hjärtligt välkommna.
-Sjätte träningen i N. Åsum OBS ändrat till tisdagen den 7 juni kl. 18:00. Alla hjärtligt välkommna.
Uppvisningar 2016
- Den 21 maj deltager vi under kulturnatten i Kristianstad med bivack vid Sommarro kl. 10 till 18 enligt tidigare samt parrader efter musikkår genom staden kl. 11, 13 och 15
- Den 10 till 12 juni deltager vi undre Husardagarna i Eksjö med parad, uppvisning och salut.
- Den 16 och 17 juli är det hästtema i N. Åsum där vi har uppvisning och skjuter salut samt övernattar med trevligt grillfest under lördagskvällen
-Vi deltager med invigningssalut och informationsstånd vid Föreningen Nordsvenska Hästen i Skånes hästdag på Bosjökloster den 6 augusti
- Den 3 september annordnar vi sponsordag i  Gamla Åhusparken i Åhus
- Den 10 september deltager vi traditionsenligt på Wendistdagen i Kristianstad
Hubertusjakt.
-Hubertusjakten går av stapeln på Rinkabyfältet den 5 november kl. 10:00.