Styrelse och Kommittéer

STYRELSE
Ordförande
Namn - Jan Börjesson
Adress - Kyndelsgränd 4, 296 41 Åhus
E-post - jan.g.borjesson@icloud.com
Telefon - 073-6254474
Vice ordförande -Per Göransson
Kassör - Marie Thuresson
Sekreterare - Emma Karlsson Ekstrand
------------------------------------------------------------

Ledamot - Åke Larsson
Ledamot - Lars Jönsson
Ledamot - Göran Wilhelmsson
Suppleant - Gitt Reuter
Suppleant - Jörgen Svensson
Suppleant - Mats-Ola Åkesson
Suppleant - Margareta Tammas
Adjungerad - Ulf Weinsjö
Adjungerad - Mats Olin

Batterichef - Åke Larsson
Säkerhetsansvarig - Per Göransson, Christian Weibull
Materialansvarig - Lars Jönsson
Hubertus kommitteen - Göran Wilhelmsson sammankallande, Mats Olin, Kenneth Welin, Jörgen Andersson, Marie Thuresson och Lars Jönsson
Förplägnadsgruppen - Wiveka Olin och Gitt Reuter
PR kommitteen - Ulf Weinsjö ordf, Gitt Reuter och Jan Börjesson
Spannchef och utbildningsansvariga - Göran Wilhelmsson och Emma Ekstrand
Kommitteen för Gunnar Perssons vpr - Ulf Weinsjö ordf, Lars Jönsson, Kenneth Welin och Per Göransson
Valberedning - Ulf Weinsjö ordf, Emma Ekstrand och Gitt Reuter
Representant till Riksförbundet - Åke Larsson

Kontakta styrelsen